Lecturi specifice | Monica Onojescu, Alina Pamfil

18.99 lei

Cumpără

SKU: d41d8cd98f00 Categorie:

Descriere

Programele actuale de limba si literatura romana pentru gimnaziu incep sa se aplice din 1995 iar cele pentru liceu din 1999. In comparatie cu programele vechi in care modelele prioritare de studiere a limbii si literaturii romane erau cel estetic si cultural, noutatea majora in noile programe este includerea limbii si literaturii romane in aria „Limba si comunicare” alaturi de limbile moderne, latina si celelalte limbi materne iar principiul de corenta, de la clasa I la clasa a XII-a, este aplicarea modelului comunicativ-functional, intemeiat pe receptarea si producerea de mesaje orale si scrise. In gimnaziu lectura ca domeniu de studiu se axeaza pe urmatoarele componente: cartea – obiect cultural, teoria literara – perceputa din perspectiva functionala ca furnizor de instrumente de formare a deprinderilor de receptare a literaturii beletristice (structura textului, particularitatile unor genuri si specii literare) si o mare varietate de texte, literare si nonliterare.In liceu, programa este structurata pe doua domenii: 1. limba si comunicare (consolidarea si extinderea cunostintelor si deprinderilor de exprimare orala si scrisa si de receptare a mesajelor orale si scrise) si 2. literatura cu modulele: 1. Receptarea textului literar si 2. Literatura si alte arte. In liceu accentul cade tot mai mult pe receptarea textului literar – din perspectiva tematica in clasa a IX-a; din perspectiva formelor textuale (text epic, liric si dramatic) in clasa a X-a; din perspectiva culturala in clasele a XI-XII-a.Modulul „Literatura si celelalte arte”, introdus initial numai la clasa a IX-a, incepand cu anul scolar 2004-2005 este impartit in secvente care se se repartizeaza pe parcursul intregului liceu: in clasa a IX-a – „Literatura si film“; in clasa a X-a – „Literatura si spectacolul de teatru“; in clasa a XI-a – „Literatura si pictura“; in clasa a XII-a – „Literatura si muzica“.Ultimele revizuiri ale programei in vigoare dateaza din 2009, cand competentele generale si setul de valori si atitudini sunt puse in acord cu Competentele cheie pentru invatamantul pe tot parcursul vietii – Cadrul european de referinta, Anexa la Recomandarea Parlamentului si a Consiliului European, 2006.In aprilie 2015 se implinesc 15 ani de la infiintarea asociatiei profesionale ANPRO.Chiar de la inceput Asociatia profesorilor de Limba si Literatura Romana „Ioana Em. Petrescu” a sustinut reforma si si-a propus sa faca cunoscute profesorilor viziunea care sta la baza programei de limba si literatura romana precum si experientele de succes in aplicarea ei, sa dea un feedback in urma caruia sa propuna alternative si solutii sau, avandu-se in vedere ca o asociatie prin specificul ei este mai dinamica decat sistemul, sa anticipe viitoarele directii de interes. Este ceea ce am facut prin simpozionul national anual, prin publicatii, prin programe si prin activitatile de formare a profesorilor, sustinute fie independent, fie in parteneriat cu diverse institutii.